An episode from the Deutsche Welle Interview by Teri Schultz ahead of elections. Deutsche Welle’den Teri Schultz’un seçimlere giderken benimle yaptığı mülakattan bir bölüm. Türkçesini ayrıca paylaşacağım

An episode from the Deutsche Welle Interview by Teri Schultz ahead of elections.

Deutsche Welle’den Teri Schultz’un seçimlere giderken benimle yaptığı mülakattan bir bölüm. Türkçesini ayrıca paylaşacağım.

#Brussels #Interview #DW #media #internationalmedia #EU #Europe #Turkey #EuropeanAffairs

An episode from the Deutsche Welle Interview by Teri Schultz ahead of elections.

Deutsche Welle’den Teri Schultz’un seçimlere giderken benimle yaptığı mülakattan bir bölüm. Türkçesini ayrıca paylaşacağım.

#Brussels #Interview #DW #media #internationalmedia #EU #Europe #Turkey #EuropeanAffairs

An episode from the Deutsche Welle Interview by Teri Schultz ahead of elections.

Deutsche Welle’den Teri Schultz’un seçimlere giderken benimle yaptığı mülakattan bir bölüm. Türkçesini ayrıca paylaşacağım.

#Brussels #Interview #DW #media #internationalmedia #EU #Europe #Turkey #EuropeanAffairs