“Avrupa’nın Durumu, Türkiye’nin Gidişatı” , Kader Sevinç

“Avrupa Birliği’nde daha çok Avrupa ve daha çok Birlik gerekiyor”. Göçmen sorunu, mülteci akımları, Yunanistan krizi, sosyal güvenlik reformu, iklim değişikliği, dijital ekonomiye geçiş, ABD ile Transatlantik Ortaklık, Çin ile rekabet, Afrika’da insani kalkınma, İran ile nükleer anlaşma, Rusya’nın Kırım’ı işgali, enerji politikaları… Yeni krizler Avrupa’yı hazırlıksız yakalamayı sürdürüyor. Dün…

Devamı

“Bisikletli Demokrasi”, Kader Sevinç

“Akıllı” olma yarışında dünya kentleri rekabeti hızlanıyor. “Akıllı kent”e dönüşüm hedefi akıllı yurttaşların ve siyasetçilerin gündeminde bir öncelik artık. Diğerleri ise akılsızlıklarına çok yanacaklar. Akıllı kent olmak, doğası, enerji kullanımı, eğitim yapısı, ulaştırma altyapısı, ekonomik girişimcilik, sanatsal yaratıcılık ve bilimsel ilerleme ortamları gibi farklı alanlarda teknolojiyi etkin kullanmak demek. Mobil…

Devamı

“Çığlık”, Kader Sevinç

Çağdaş dünyanın gündeminde somut konular var: dijital ekonomi, temiz enerji, sosyal güvenlik reformu, nano teknoloji, nesnelerin interneti… Ülkeler kalkınmaya, toplumlar daha iyi bir geleceğe, siyaset bu hedeflerde daha başarılı olmaya odaklı. Türkiye’de ise toplumu bu somut gündemlerin uzağında tutan çatışmacı, kötücül bir siyasi anlayış ülkenin enerjisini emmeyi sürdürüyor. Karabasan her…

Devamı

“CHP İktidarında Ulusal Çıkarlar, Yurttaş Odaklı Dış Politika ve AB”, Kader Sevinç

Uluslararası ortamda da en etkili aktörler olan ABD ile AB arasında Transatlantik Ortaklık (TTIP) süreci ilerliyor. Ürünlerin güvenliği, tüketicilerin ve doğanın hakları, çalışanların korunması, yeni teknolojilerin geliştirilmesi, temiz enerji kaynaklarının çoğalması gibi Batı politikaları dünyada standartları belirliyor. İçinde Japonya, G. Kore, Avustralya, Meksika gibi ülkelerin de yer aldığı Batı dünyası…

Devamı