DÜNYANIN EN ETKİLİ GENÇ DIŞ POLİTİKA LİDERLERİNDEN BİRİ SEÇİLDİ

Kader Sevinc Dis Politika Lideri 2

 

DüNYANIN EN ETKİLİ GENև DIşž POLİTİKA LİDERLERİNDEN BİRİ SEևİLDİ 
ABDde diplomatik ve politik kadrolar ile diplomasinin ve dışŸ politikanın gelecek nesil liderleri arasında köprü kuran bir küresel siyaset dergisi olarak tanınan Diplomatic Courier ile küresel lider organizasyonu YPFPnin (Young Professionals in Foreign Policy) belirlediği Dünyada 33 YaşŸ Altı En Etkili 99 DışŸ Politika Lideri arasına Etki yaratan lider kategorisinde CHP Avrupa Birliği Temsilcisi Kader Sevinç de seçildi. Sevinç aynı zamanda Avrupa sosyal demokrat partilerini Avrupa düzeyinde temsil eden PESin de yönetim kurulu üyesi. Sevinç, Cumhuriyet Halk Partisini uluslararası alanda temsil eden biri olarak etkili liderler listesine seçilmişŸ olmamın sadece şŸahsıma değil, aynı zamanda CHP olarak uğruna mücadele verdiğimiz değerlere de önemli bir destek olduğunu düşŸünüyorum dedi.
Brükselde CHPnin Avrupa Birliği Temsilciliğini kuran ve yöneten Kader Sevinç, Avrupa Birliği kurumları ve Washingtonı yakından tanıyan bir isim. Avrupa Parlamentosunda siyasi danışŸmanlık görevinde de bulunan Sevinç, Washingtondaki ünlü Uluslararası İlişŸkiler Okulu SAISin de akademi üyesi olarak çalışŸmalarını Transatlantik İlişŸkiler alanında sürdürüyor.
CHPnin Avrupa Birliği ile ilişŸkilerinin sorgulandığı bir dönemde göreve gelen Sevinç, başŸlattığı Türkçe ve İngilizce yayınlar, CHP Avrupa Birliği gönülllü ağı ve sosyal girişŸim projeleri ile birçok başŸarıya imza attı. Ulusal ve uluslararası basında çok sayıda İngilizce ve Türkçe makalesi yayımlanan Kader Sevinç, Brükseldeki düşŸünce platformu Türk Kahvesi Brifinglerinin de kurucusu.
AVRUPA PARLAMENTOSU GENև LİDERLER PROGRAMINA DA DAVET EDİLMİşžTİ
Diplomatic Courier dergisi tarafından En Etkili DışŸ Politika Liderleri arasına seçilmesiyle ilgili görüşŸlerini açıklayan Sevinç şŸunları söyledi: Alanlarında çok başŸarılı birçok uluslararası isim ile beraber bu listeye girmek benim için onur verici. ֖zel sektör, akademi ve Avrupa Parlamentosundaki deneyimlerimi birleşŸtirerek CHP Avrupa Birliği Temsilciliğini kurdum. Bugüne kadar benimle benzer bir hayale inanan arkadaşŸlarımla beraber Türkiye için en iyiyi ve en ilerici olanı hedefledik, bunun için çalışŸtık. AnlayışŸımız dışŸ politikayı insan odaklı bir anlayışŸla uygulayabilmenin mümkün olduğu.
SOSYAL DEMOKRAT, İLERİCİ GüNDEMİ TüRKİYEYE HAKİM KILMAYI BAޞARACAОIZ
ևocukluğu sosyal demokrat anne-babasının 1980 askeri darbesi sonrasında yaşŸadığı baskı ve siyasi tayinler nedeniyle Anadolunun çeşŸitli yerlerinde geçen Sevinç, üniversiteyi bitirince uluslararası ilişŸkiler alanında yüksek lisansını yapmak ve aldığı teklif üzerine Avrupa Parlamentosunda çalışŸmak için yurtdışŸında yaşŸamaya başŸladı. ևocukluk yıllarında şŸahit olduğu baskılar Sevinçi, Türkiyede daha adil bir düzenin kurulması, daha açık bir topluma dönüşŸme ve şŸeffaf, hesap verebilir bir siyasetin kurgulanması için düşŸünmeye ve üretmeye teşŸvik etmişŸ.
Sevinç, Tüm eğitim hayatım boyunca çalışŸmam ve masraflarımı karşŸılamak için çalışŸmam gerekti. Sosyal güvenliğe kayıtlı ilk işŸim 16 yaşŸındayken oldu. Bu çalışŸma yaşŸamı deneyimi bana çok şŸey kattı. Anadoluyu iyi tanımam ve sevmem her zaman uluslararası alanda yaptığım her işŸte en büyük gücüm oldu diye konuşŸtu.
SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞžİ VE YENİLİKÇİLİĞžİ Ö–NEMSEYEN SİYASETE İNANIYORUM
Akdeniz üniversitesinde okurken Avrupa Birliği AraşŸtırmaları Merkezinde yarı zamanlı araşŸtırmacılık da yapan Sevinç, Avrupa Komisyonunun açtığı araşŸtırma yarışŸmasında Türkiye derecesi elde etmişŸti. Sevinç Türkiyenin AB üyeliği hedefini şŸöyle anlattı; Avrupa Birliği hedefini daima ilerici bir Cumhuriyet ülküsü olarak gördüm, buna inandım. Yazdığım tüm makaleler ve yaptığım akademik çalışŸmalarda bu inancımı açıklıkla vurguladım. İnandığım bu hedef için de çalışŸmalarımı sürdüreceğim. Türkiye bugün içinde olduğu siyasi açmazların üstesinden gelecek ve halkımızın hakkı olan standartlara ulaşŸacaktır. Bunun için hepimizin elbirliği ile çalışŸması son derece önemli. Siyasetin evrimi kuşŸkusuz  belirleyici olacak. ևağımız somut gündemli siyaset çağı, çağdaşŸ ülkelerde tartışŸmalar somut gündemler üzerinden yürüyor. Sosyal girişŸimciliği, yenilikçiliği önemseyen siyasetin başŸarılı olacağına inanıyorum.
TüRKİYEYİ ABYE BENİM KUşžAОIM üYE YAPACAK
Türkiyenin AB üyelik hedefini de değerlendiren Sevinç şŸunları söyledi: Türkiyenin AB üyelik süreci uzun, ince bir yol olarak tanımlanır. Maalesef kötü yönetim ve Türkiye karşŸıtı gruplara verilen malzemeler nedeniyle bu yol gittikçe uzadı. Anti-demokratik uygulamaların sahipleri Türkiyeyi uluslararası alanda ayağından vurdu. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşŸlarının, hepimizin ve gelecek kuşŸakların daha iyi bir gelecek hayalimize tehlikeye düşŸürdü. Türkiye demokratikleşŸme gündemine dönmeli ve AB reformlarında hızla ilerlemelidir. Bu da yeni bir anlayışŸ, ilerici bir zihniyet ve yenilikçilik gerektiriyor. Türkiyeyi ABye benim kuşŸağım taşŸıyacak.
TRANSATLANTİK İLİşžKİLER DAHA İYİ Y֖NETİLMELİYDİ
Avrupa Birliği-Amerika BirleşŸik Devletleri arasındaki Transatlantik Ortalık ve Türkiyenin rolünü de değerlendiren Sevinç, şŸunları söyledi: şžu anda ABD ile AB arasında oluşŸmakta olan Transatlantik alanı sadece bir ticaret ortaklığından ibaret görmek olanaksızdır. Batının bir parçası olarak Türkiyenin buradaki gelişŸmeyi doğru tahlil etmesi çok önemli. Batının kendini yeniden yapılandırdığı yepyeni bir döneme giriyoruz. Brükselde CHP olarak Türkiyenin bu müzakerelerin bir parçası olması için birçok girişŸimde bulunduk. Bunun anlamı herhangi bir ikili ticaret anlaşŸmasının ötesinde önem taşŸıyordu. Maalesef hükümet en kolayı seçerek ABD ile ikili ticaret anlaşŸması yapma yolunu seçerek büyük resmi kaçırdı. Böylece Gümrük Birliğinden kaynaklanan üçüncü ülkelerle ABnin yaptığı serbest ticaret anlaşŸmalarına dahil edilmememiz durumunu da kabullenmişŸ olduk. Hem de önümüzde bunu kırma imkanı oluşŸmuşŸken. DışŸ politikada yalnızca elde edebileceğinizi istemek değil istediğinizi elde edebilmekte asıl hüner.