AB Dönem Başkanı Belçika’nın Öncelik ve Hedefleri

AB Dönem Başkanı Belçika’nın Öncelik ve Hedefleri AB Dönem Başkanlıkları her üye ülke için altışar aylık dönemler ile gerçekleşiyor. Avrupa Birliği karar alma mekanizmasını daha etkili hale getirmek, ortak iç ve dış politikaya şekil vermek amacıyla geçen yıl yürürlüğe konan Lizbon Anlaşması’ndan sonra ülkeler üçerli gruplar halinde 18 aylık dönemler…

Devamı